Средства у износу од 315 милиона динара опредељена су за реализацију подршке у суфинансирању пројеката, од којих 50.000.000,00 динара за суфинансирање израде развојних докумената, а 265.000.000,00 динара за суфинансирање инфраструктурних и развојних пројеката. Циљ програма је подстицање регионалног раста, равномерни регионални и локални развој и јачање регионалних институционалних капацитета.

Право на коришћење средстава за суфинансирање имају једна или више јединице локалних самоуправа (ЈЛС) и акредитоване регионалне развојне агенције (АРРА) или самостално ЈЛС које заједнички учествују у изради развојних докумената на нивоу ЈЛС и регионалних области.

„Министарство за равномерни регионални развој суфинансираће до 80% трошкова пројекта, а овом приликом најављујем Јавни позив и позивам јединице локалних управа да поднесу пријаве са развојним пројектима који ће, побољшати услове живота грађана и омогућити раст и развој округа и региона“, изјавио је министар за равномерни регионални развој Един Ђерлек.

Пројекти од значаја за регионални раст су пројекти који доприносе привлачењу инвестиција, унапређењу пословне инфраструктуре, развоју предузетништва, пројекти који доприносе стварању повољних услова за бржи раст и развој start-up предузећа, пројекти повећања запослености, иновативности и конкурентности. Такође, пројекти се могу односити на изградњу и реконструкцију комуналне инфраструктуре, изградњу и реконструкцију објеката из области образовања и културе, социјалне инфрастуктуре и туризма. Кабинет министра за равномерни регионални развој објавиће Јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страници кабинета https://www.rrrz.gov.rs/ и на тај начин ће ЈЛС и АРРА моћи да кандидују своје пројекте.

Програм ће, на адекватан начин, омогућити планирање и спровођење политике регионалног развоја, на основу развојних докумената на републичком, регионалном и локалном нивоу.

Подсећамо, из Министарства за равномерни регионални развој је у 2023. години опредељено 325.100.00,00 динара за програм регионалног раста, а широм Србије реализован је укупно 91 пројекат.

 

 

За приступ документацији Програма регионалног раста у Србији у 2024. години кликните на следећи линк