Јавне набавке

Јавна набавка О-01/2023

Израда методологије за израчунавање степена развијености ЈЛС и утврђивање јединствене листе развијености ЈЛС у Републици Србији за 2024. годину

Јавна набавка О-02/2023

Услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству